Életrajz

Pallai Iván 1928. augusztus 23-án született Budapesten. Elemi iskolai tanulmányait Budapesten a Deák-téri Evangélikus elemiben végezte, gimnáziumi tanulmányait a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnáziumban. Kitűnő eredménnyel leérettségizett. Tanulmányait 1946-ban a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta vegyész szakon. 1949. nyarán gyakornok volt az akkor Budapesten alakult Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézetben (MÁFKI). Utolsó éves hallgatóként, 1950-ben felvették az akkor még mindig budapesti székhellyel rendelkező MÁFKI-ba. Friss diplomásként Veszprémbe került, az ott alakuló MÁFKI labor berendezésének tanácsadója volt, egyidejűleg a MÁFKI péti kísérleti telepének kutatómérnökeként dolgozott (1950-1953). Péten az "Aceton közvetlen szintézise kontakt katalizátoron a PO gáz acetilénjéből" című témát vezette. Az aceton szintézist laboratóriumi és nagylaboratóriumi méretben sikerült megoldani. 1953-tól már Veszprémben, a MÁFKI központi telephelyén folytatta munkáját, 1953-1957-ig tudományos munkatárs, 1957-1959-ig pedig tudományos főmunkatárs. Kutatási tevékenysége során közreműködött az aceton nagyüzem, valamint a nagyüzemi adiabatikus reaktor kinetikai tervezésében, a kontakt katalitikus üzem bonyolult műszerezésének irányításában. 1954. novemberétől a magyar és a román kormány megállapodásának megfelelően Romániában, Buciumentben tartózkodott a Román Magyar Vegyes Kémiai Kísérleti Üzemben négy magyar kutatómérnökből álló csoporttal (MÁFKI dolgozók). A feladat egy 2000 t/év aceton kapacitású üzem létesítése volt. Mint a téma felelőse vett részt a munkában, ill. irányította a helyszíni üzemi kísérleteket. Az üzemet 1958. augusztusában adták át termelésre. Az eredmények alapján elkészítette a műszaki doktori, majd a kandidátusi értekezését. Minisztériumi kikéréssel áthelyezték Budapestre a Vegyiműveket Tervező Vállalathoz, ahol szakosztályvezetőként dolgozott 1959-1965-ig.

Tudományos tevékenységét a továbbiakban a következő intézményekben végezte:
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (SZTAKI, 1965-1973) mint tudományos főmunkatárs és tudományos osztályvezető;
Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési Társulás (1973-1976);
Oktatási, ill. a Műv. Min. Tudományszervezési Intézetében (1976-1986) mint tudományos tanácsadó;
1960-1978-ig a Veszprémi Vegyipari Egyetem Vegyipari Kibernetikai Tanszékén oktató;
A Veszprémi Egyetem Számítástudomány Alkalmazása Tanszék tudományos tanácsadója és címzetes egyetemi tanára 1997-től;
A franciaországi Chatenay-Malabryban meghívott előadó (1976);
Indiában és Algériában ENSZ-szakértő (1983-1988).

Főbb tudományos munkák:
Aceton reaktor tervezése (Bp., 1954);
Az acetilén kontakt katalitikus hidratációja. Egyetemi doktori (1959) és kandidátusi értekezés (1960);
Calculation problems of Ammonia Synthesis Converters. (British Chemical Engineering, 1963);
Szintézis-gáz gyártás, gáztisztítás és ammóniaszintézis (Bp. 1964);
Kontakt katalitikus reaktorok tervezése, Vegyiműveket Tervező Vállalat (MTA Kémiai Tudományok Közleményei, 1964);
Irányítási, számítógépi programok kidolgozása (Bp. 1966);
Ammonia Synthesis Loop Optimization (British Chemical Engineering, 1966);
Static Optimization by Adaptive "Forgetting Method" (Acta Technika, 1967);
Az új Péti Nitrogénművek ammóniagyárának számítógépes optimális irányítása, Egyetemi doktori értekezés (Bp. 1967);
Társszerző: Bonyolult műveleti egységek matematikai szimulációja (Bp. 1973);
The Nitrogen Industry, Ed. Honti, Akad. Kiadó (Bp. 1976);
SIMUL - ein Programm fűr die mathematische Simulation von Verfahrenstechnischen Systemen, Akad. Kiadó (Bp. 1977);
Steady-state flow-sheeting of chemical plants, Akad. Kiadó (Bp. 1980);
Szerkesztőtárs: Studies in Computer-aided Modeling, Design and Operation, Part A. Unit Operations, Elsevier (Amsterdam-London-New York-Tokyo, 1992);
Part B. Systems, Elsevier (Amsterdam-London-New York-Tokyo, 1992.);
A kémia tudományok doktora, MTA, Bp. 1969. május.

Jutalmak, kitüntetések:
A Nehézipar kiváló dolgozója (Nehézipari Minisztérium, 1958);
Munka Érdemérem (a Magyar-Román Vegyes Kísérleti Üzem munkálatainál végzett eredményes munka elismeréséül), Bp., 1959. február 13.;
Miniszteri dícséret (Nehézipari Min.: Az új ammóniakonverter belsőrész tervezése során elért eredményes munkásságáért, 1963. augusztus);
Prémium (MTA: Kémiai Tud. Oszt. "Ammoniaszintézis konverterek vegészmérnöki számításainak kérdései" c. dolgozatáért, Bp., 1963. november);
Az 1970. évi Akadémiai Díj I. fokozata (MTA, Kiemelkedő tudományos eredményeiért, 1970);
A Munka Érdemrend arany fokozata (MNK, Érdemes és eredményes munkássága elismeréséül), 1986. április.

Munkabizottsági tagság:
MTA Katalízis Bizottság;
MTA Műveleti Munkabizottság.

Nyelvismeret: Angol középfokú nyelvvizsga (Bp., 1970. február, Idegennyelvi Továbbképző Központ, 909/1970);
Német középfok (Bp., 1964, november);
Román középfok (Bp., 1964, november).