(+36) 88 424 483

   8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület 9. emelet

   info@dcs.uni-pannon.hu

Kutatócsoportok

A kutatások főként olyan egész és vegyes egész matematikai programozási feladatok osztályaival foglalkoznak, amelyek összetett folyamatok és rendszerek elemzését, tervezését, optimalizálását és döntéstámogatását szolgálják. Az alkalmazások köre a sejten belüli folyamatoktól, az ipari gyártó rendszereken át, a teljes ellátási láncok vizsgálatáig terjed. Az elméleti hátteret a folyamatok koncepcionális tervezéséhez a P-gráf módszertan, az ütemezéséhez és erőforrás allokációjához az S-gráf módszertan adja. Mindkét módszertan a kutatólaboratóriumot alapító Friedler Ferenc professzor nevéhez kötődik.

A módszertanok a teljes alkotó folyamatot – matematikailag bizonyítottan helyes módon – szoftveresen támogatják a feladat megfogalmazásától, a modellezésen és modellelemzésen át, egészen a legjobb megoldások gyakorlati értelmezéséig. A kutatólaboratóriumban kidolgozott szoftverek nem csak garantálják a gyakorlati feladatok legjobb megoldásainak generálását, de futási időben is versenyképesek a piacvezető optimalizáló szoftverekkel.

Kutatási eredmények

A kutatólaboratórium eredményei gyakorlati szempontból az ipari és üzleti folyamatok algoritmikus elemzése, optimalizálása témakörébe sorolhatóak. A kutatólaboratórium nevéhez kapcsolódik a folyamattervezésre és optimalizálásra kidolgozott P-gráf módszertan, illetve az ütemezésre és erőforrás allokációra alkalmas S-gráf módszertan. A módszertanok kidolgozása során az azok eredményeként születő eljárásokat minden esetben megvalósították és valós ipari feladatokon tesztelték. A szakirodalomban szereplő legkorszerűbb eredményekkel összevetésben gyakran javasoltak az ismerteknél jobb megoldásokat, hatékonyabb algoritmusokat, és olyan feladatok megoldó módszereit is, amelyek más módszerekkel nem kezelhetőek. Többször publikálták mások hibás eredményeinek javítását a helyes megoldást garantáló eljárással együtt.

A közelmúltban a módszertanok több üzleti alkalmazása valósult meg K+F projektek során. Informatikai megoldások készültek S-gráf módszertan alapján üzleti folyamatok előzetes kockázatelemzésére, P-gráf módszertan felhasználásával pedig logisztikai folyamatok optimalizálására. Ilyen rendszereket alkalmazhatnak például utazási irodák erőforrás szervezésénél, napilapok kiszállításának fuvarszervezése során, vagy erőmű beszállítók ütemezése esetében.

A kutatólaboratórium vezetőjének bemutatása

Friedler Ferenc okleveles matematikus (József Attila Tudományegyetem, 1977), CSc (műszaki kémia, TMB, 1990), “dr. Univ.” (József Attila Tudományegyetem, TTK, Szeged, 1991), DSc (műszaki kémia, MTA, 1995), Dr. habil (műszaki informatika, Veszprémi Egyetem, 1999). Számos kitüntetéssel rendelkezik: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2003, Kalmár László-díj 2003, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett 2004, Veszprém Megyei Prima Primisszima Díj, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2006, Polinszky-díj 2006, Neumann János-díj 2007, Gábor Dénes-díj 2008, VEAB ezüst emlékplakett 2009, Széchenyi-díj 2010, Bolyai emlékplakett 2010, Egerváry Jenő emlékplakett 2010. Friedler Ferenc Veszprémben született és tanulmányai után friss diplomásként került ismét Veszprémbe az MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézetébe, amely ma a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának is helyet adó I épületben található. A Műszaki Informatikai Kar alapító dékánja és az annak elődjét jelentő kari jogállású önálló intézet alapító igazgatója, 2011-től a Pannon Egyetem rektora. Szakmai életútjának meghatározó elemeként L. T. Fan professzor meghívására 1991-től másfél évet töltött az Egyesült Államokban, eközben publikálták a - számos mérnöki optimalizálási feladat megoldásának kulcsát jelentő - P-gráf módszertant. A módszertan nemzetközi elismertségének köszönhetően Friedler Ferenc és munkatársai azóta folyamatosan számos felkérést kapnak olyan nemzetközi kutatásokban való részvételre, ahol nagy bonyolultságú folyamatok vizsgálatához egyedi hatékonyságú eszközök kidolgozására van szükség. Egy ilyen meghívás eredményeként született 1999-ben az S-gráf módszertan ütemezési feladatok megoldására is.

További információk: http://www.p-graph.comhttp://www.s-graph.com