(+36) 88 424 483

   8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület 9. emelet

  

Tantárgyak

Tárgykód: VEMISAB152A

Tárgyfelelős neve: Dr. Fogarassyné dr. Vathy Ágnes

Oktatás célja: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Data Science alapfogalmaival, általánosan alkalmazott adatelőkészítési és adatfeldolgozási módszereivel.