(+36) 88 424 483

   8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület 9. emelet

  

Tantárgyak

Tárgykód: VEMISAB243A

Tárgyfelelős neve: Dr. Süle Zoltán

Oktatás célja: A kurzus célja olyan ismeretek elsajátítása, készségek és képességek kifejlesztése, amelyek birtokában a hallgató képes alapvető számítási problémák megoldására korrekt és hatékony algoritmust tervezni, ismeri a legfontosabb programtervezés során alkalmazható adatszerkezeteket, valamint algoritmusokat.