COVID-19 hallgatói információ: a személyes ügyintézés helyett amennyiben lehet, akkor online formában (pl. e-mail) keresse az oktatót.

Arrow up
Arrow down

   (+36) 88 424 483

   8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület 9. emelet

  

Tantárgyak

Tárgykód: VEMISAB112A

Tárgyfelelős neve: Dr. Süle Zoltán

Oktatás célja: A kurzus célja olyan ismeretek elsajátítása, készségek és képességek kifejlesztése, amelyek birtokában a hallgató képes haladó számítási problémák megoldására korrekt ls hatékony algoritmust terveni, ismeri a legfontosabb programtervezés során alkalmazható adatszerkezeteket, valalamint algoritmusokat.