(+36) 88 424 483

   8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület 9. emelet

  

Tantárgyak

Tárgykód: VEMISAB154R

Tárgyfelelős neve: Dr. Heckl István

Oktatás célja: A tárgy célja bevezetni a hallgatókat a programozás módszertanába, szintaktikájába.