(+36) 88 424 483

   8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület 9. emelet

  

Projektek

A vidéki villamosítási projekt célja olyan települések enegiaellátásának és kommunikációs infrastruktúrájának biztosítása, amelyeknél nem vagy csak korlátozottan érhető el vezetékes energia hálózat, ezért jellemzően megújuló energiák felhasználásával történik a szükséges elektromos energia biztosítása.

Mivel ezen enegiaforrások felhasznásával előállított energia korlátos, ezért fontos, hogy a napi megtermelt energia mennyiséget megfelelően kezeljék annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a hosszú távú áramkimaradás, és biztosítható legyen az ellátás folytonossága az egyes települések prioritásainak figyelembe vételével. Annak érdekében, hogy a napi energiaellátás biztosítva legyen a felhasználóknak, szükség van az energiafogyasztás korlátozására azáltal, hogy a rendszer kikapcsolja az áramot néhány felhasználó számára annak érdekében, hogy a nap végéig megőrizze a szükséges kapacitást. Például, ha az energiafogyasztás meghaladja az energiatermelést és / vagy az akkumulátorok töltődése nem megfelelő, akkor az terheléscsökkentés érdekében az AC hálózatra is szükség lehet.

Az egyetem három részfeladat kidolgozásában vesz részt:

  • Robosztus energiaellátó infrastruktúra modellezése: Új eljárások kifejlesztésére kerül sor robusztus szigetüzemű energiaellátó infrastruktúrák szintéziséhez. Olyan elektromos hálózat strukturális megvalósítását elemző és tervező módszertan és azt támogató szoftver elkészítése a feladat, amely alkalmas adott szolgáltatási szinteket (SLA-kat) garantáló, bizonytalansági paraméterektől függő differens mennyiségi célkitűzések kezelésére. A termelés ingadozását figyelembe vevő módszerre van szükség, amely a különböző termelési szinteket figyelembe véve képes olyan hálózatot tervezni, amely speciális körülmények között is elvárt megbízhatósággal és energiatermelési szinttel rendelkezik, minimális beruházási és működési költségek mellett
  • Terhelés-elemzés (prediktív fogyasztás-kiszolgálási modellezés): A tevékenység keretében optimális terhelés elosztó és ütemező eljárások kutatása történik, szigetüzemű energiaellátó rendszerekhez. A megújuló energiaforrások különböző mértékben vannak jelen, hiszen a széljárás, a nap állása folyamatosan változik, előre megjósolható szabályok szerint. Olyan módszerek, algoritmusok elkészítése a feladat, amely prediktíven meghatározza az időszakokra vonatkozó optimális terhelés elosztását az időszaki termelés, a tárolás és a fogyasztás függvényében. A perdikció a múltbeli adatok elemzésén alapszik, az időjárási viszonyok figyelembe vételével.
  • Energia-elosztást irányító rendszer kidolgozása: Az energiaelosztást végző irányító rendszer a felhasználóknál felszerelt okos mérőeszközöktől beérkezett adatok alapján optimalizálja az energiafogyasztást, és az alkalmazott predikciós modellnek köszönhetően képes előrejelezni egy-egy régió energiafogyasztását. A feladat során azokat a tényezőket vizsgáljuk, amelyek befolyásolják az energia-eloszlást