(+36) 88 424 483

   8200 Veszprém, Egyetem utca 10. I. épület 9. emelet

  

Projektek

A magyarországi elektronikai gyártás versenyképességének megőrzéséhez elengedhetetlen a fajlagos munkaerőráfordítás jelentős csökkentése és a gyártás költségeinek legalább szinten tartása, hiszen a térségben kialakult munkaerőhiány és a demográfiai kilátások negatívan hatnak a hazai gyártószektor minden résztvevőjére. A projektben olyan komplex Ipar 4.0 megoldásokat dolgozunk ki, amelyek segítenek a gyártási folyamatok optimalizálásában, az automatizált gyártás irányításában, költségszinten versenyképes alternatívát nyújtanak a munkaintenzív gyártással szemben és melyek könnyen bevezethetőek nem kifejezetten Ipar 4.0 megoldásokra tervezett gyárakban jelentős átalakítások nélkül. E feltételek teljesülése hatalmas potenciális piacot nyitna meg a kifejlesztésre kerülő megoldásokat hordozó termékek számára.

Magyaroroszágon és Európában található elektronikai gyártás jelenleg nagyon munkaintenzív, minimálisan automatizált, ugyanakkor az elektronikai ipar versenyképességének záloga a gyártás munkaintenzitásának csökkentésében keresendő. A klasszikus automatizációnak továbbra is korlátai a rövid termék életciklus és a nagyfokú termék diverzitás, így a hagyományos automatizálási megoldások helyett innovatív gondolkodásra van szükség.

A projekt a fent ismertett nehézségekre kíván eredményes választ adni különálló, de mégis szervesen egymást kiegészítő megoldások alkalmazásával, melynek egyes elemei akár önálló termékként is értékesíthetőek. Általánosan elfogadott tény, hogy a létszámgazdálkodás általánosan alábecsült területe az anyagmozgatás, ezért a projekt egyik célkitűzése automatizált árumozgató eszközök (AGV) kifejlesztése. Az AGV-k elektronikai összeszerelő üzemeknél sokszor kötött útvonalon mozognak, míg a szabad pályás megoldások számos megoldandó feladatot vetnek fel. Munkánk során a gyártási környezet állapotát folyamatosan megfigyelő érzékelőktől származó adatokat egy mesterséges intelligencia alapú saját fejlesztésű algoritmus feldolgozza, majd döntést hoz az adott szituációnak megfelelően az AGV optimális útvonaláról figyelembe véve a vontatmány fizikai paramétereit.

Intelligens gyártócellák alkalmazása nagyban segítheti a munkaerőintenzív, bizonytalan, dinamikusan változó gyártási környezetben végzendő tevékenységek hatékony megvalósítását. A projekt másik fő célkitűzése olyan gyártócellák kifejlesztése, amelyek valós idejű 3D képfeldolgozási eljárások alkalmazásával segítik automatizálni az elektronikai eszközök összeszerelésének folyamatát. Ehhez olyan nagy megbízhatóságú képfeldolgozási algoritmusok kifejlesztését végezzük el, amelyek többek között elektronikus komponens objektumok alaksajátosságainak felismerését célozzák meg. A fejlesztés eredményét adaptálva a kifejlesztett robotvezérelt univerzális cellába biztosítani tudjuk az összeszerelési folyamatok optimális elvégzését.

Projektünk további fontos területeként okosszemüveg alapú gyártástámogatást valósítunk meg, amely mindig naprakész információt szolgáltat annak érdekében, hogy mind a raktári folyamatok, mind a gyártást és minőségbiztosítást célzó tevékenységek a legnagyobb mértékben segítsék a gyáron belüli folyamatokat. Kiterjesztett valóság implementálásával jelenítjük meg az okosszemüveg viselője számára azon termékek aktuális adatait, amelyeket az eszköz fókuszába helyezünk. Így a gyártás számos releváns adatáról nyerhetünk ki automatikusan, beavatkozás és számítógépes interakció nélkül információt, másrészt visszacsatolást is jelent döntési szituációkban a szemüveg viselőjének, hiszen jelzést adhatunk az optimális soron következő tevékenységről.

Mind az AGV, mind az intelligens gyártócella és okosszemüvegek esetén szükség van olyan optimalizáló algoritmusok kidolgozására, amelyek növelik a gyáron belüli tevékenységek hatékonyságát. A projekt keretében több mesterséges intelligenciával, ütemezéssel és optimalizálással rendelkező algoritmust és metodikát dolgozunk ki, amelyek során mindvégig szem előtt tartjuk az Ipar 4.0 irányelveit.